Lịch sử phát triển

07/09/1953

Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện

07/9/1953 Bộ Giao thông công chính và Bộ Giáo dục đã thành lập Trường Bưu điện - Vô tuyến điện (sau này được Hội đồng Chính phủ đổi tên là Trường đại học Kỹ thuật Thông tin liên lạc), đơn vị tiền thân của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày nay. Đây là “chiếc nôi” đào tạo các thế hệ làm việc trong ngành bưu chính, viễn thông, một số lĩnh vực có liên quan trong các ngành kinh tế quốc dân, và cho nước bạn Lào, Campuchia.

08/04/1975

Thành lập Viện Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT

Giai đoạn 1966-1996, nhà trường đã xây dựng các cơ sở đào tạo Đại học và các Viện nghiên cứu đầu ngành. Trên 5000 kỹ sư, cán bộ quản lý các cấp của Ngành Bưu điện cũng như cung cấp nguồn cán bộ Kỹ thuật thông tin liên lạc cho an ninh, quốc phòng, các ngành kinh tế. Hàng trăm giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên nhà trường đã lên đường ra tiền tuyến, nhiều người đã dũng cảm hy sinh trên chiến trường.

28/05/1988

Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2)

Nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc và phục vụ tiền tuyến lớn ở Miền Nam. Nhiều học sinh, sinh viên của các nước bạn Lào, Campuchia đã được Trường nuôi dưỡng và đào tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế của đất nước.

11/07/1997

Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 1996, Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã thông qua nghị quyết trong đó có việc thí điểm triển khai mô hình gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh trong một số tổng công ty lớn của Nhà nước. Cuối năm 1996, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã tiên phong, chủ động xây dựng Đề án và trình Chính phủ việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm: Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1; Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2; Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện; Viện Kinh tế Bư­u điện.

17/09/1997

Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Theo đó, Học viện là tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Nhà nước đầu tiên được thành lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông với mô hình gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất - kinh doanh.

22/03/1999

Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT

01/07/2014

Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.