Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông

Năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) kỷ niệm 25 năm thành lập. Đến nay, trường không chỉ khẳng định được thương hiệu, uy tín trước người học và xã hội mà còn chứng minh được hướng đi đúng đắn, sáng tạo khi luôn là đơn vị tiên phong trong giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Hành trình

Vững bước

Tiên phong

Tiên phong mở ngành đào tạo lai ghép theo xu thế phát triển mới. Tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục

Không gian giáo dục tiên tiến, thân thiện

Khuôn viên và không gian giáo dục của Học viện là nơi để sinh viên thoả sức khám phá, phục vụ học tập và thể chất. Hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư các trang thiết bị và công nghệ hàng đầu để hỗ trợ việc nghiên cứu và thực hành của sinh viên.
Hệ thống mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin tại PTIT mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới nhất của sinh viên và giảng viên. PTIT luôn hướng tới sự đổi mới, truyền cảm hứng và duy trì những khát vọng cho tương lai.

Khám phá ngay

Chất lượng giáo dục và công nghệ thay đổi thế giới

Khám phá các tin tức và hoạt động nổi bật của PTIT trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ

Giáo dục và đào tạo

Đại học

Chương trình đào tạo

Sau đại học

Chương trình dành
cho sinh viên Quốc tế

Tiên phong trong
Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu trở thành Đại học số đầu tiên của Việt Nam, là hình mẫu tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, là một quốc gia số thu nhỏ, thay đổi cách thức dạy. Mô hình được xây dựng với 3 trụ cột chính: Phát triển hệ thống quản trị số; Cung ứng dịch vụ số; Phát triển xã hội số – thu hẹp khoảng cách số.

Tin tức nổi bật

Xem tất cả

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
thông báo tuyển dụng

Đối tác của PTIT