Ban chấp hành Đảng bộ Học viện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Văn phòng
Chánh Văn phòng:
Nguyễn Thị Nhiễu
Địa chỉ:
Tầng 1 Nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi, Hà Đông
Email:
nhieunt@ptit.edu.vn
Fax:
024.33511404
Điện thoại::
024.33510438
E-mail:
vpdu@ptit.edu.vn
DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
GS.TS. Từ Minh Phương
Bí thư Đảng ủy Học viện
PGS.TS Đặng Hoài Bắc
Phó Bí thư Đảng ủy Học viện
PGS.TS. Trần Quang Anh
Phó Giám đốc Học viện
Nguyễn Trung Kiên
Ủy viên Ban Thường vụ
Nguyễn Tiến Ban
Uỷ viên Ban chấp hành
Đặng Thu Hà
Uỷ viên Ban Chấp hành
Nguyễn Lương Nhật
Uỷ viên Ban chấp hành
Nguyễn Chí Thành
Uỷ viên Ban chấp hành
Nguyễn Trung Hiếu
Uỷ viên Ban Chấp hành
Nguyễn Xuân Hải
Uỷ viên Ban chấp hành
Nguyễn Thị Nhiễu
Uỷ viên Ban Chấp hành
Phạm Văn Cường
Uỷ viên Ban chấp hành
Lê Nhật Thăng
Uỷ viên Ban chấp hành