Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ
1. Quan điểm phát triển
1
Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp các định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN)
2
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế trong nước và quốc tế của Học viện
3
Xây dựng và triển khai các hoạt động KHCN của Học viện theo định hướng Đại học ứng dụng
4
Triển khai công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường các bài báo quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI và Scopus và phát triển một số sản phẩm ứng dụng, thương mại hóa
5
Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp.
6
Phát triển các Lab chuyên sâu của Học viện gắn với yêu cầu về kết quả NCKH
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Đến năm 2022, hoạt động KHCN đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển của Học viện và hỗ trợ cho việc đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển các bài báo khoa học trong nước và quốc tế cả số lượng và chất lượng, đặc biệt là các bài báo thuộc danh mục ISI và Scopus; Hình thành một số sản phẩm, dịch vụ KHCN thương mại hóa, chiếm lĩnh được thị trường, tạo sự phát triển bền vững.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2022, Học viện nằm trong nhóm các Đại học có uy tín ở Việt Nam về số lượng các bài báo khoa học được công bố ở trong nước và quốc tế; Hình thành một số sản phẩm, dịch vụ KHCN chủ lực, đưa lại doanh thu cao, đảm bảo cân đối tài chính cho các Viện nghiên cứu;
Các Lab chuyên sâu hoạt động hiệu quả, có các kết quả nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN và thế giới; Kinh phí từ đề tài KHCN các cấp và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ KHCN tăng trưởng qua các năm;
Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên phát triển mạnh mẽ; Hỗ trợ khởi nghiệp một số sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên Học viện;
Hàng năm, có trên 70% giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu khoa học có bài báo, công trình được công bố trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học công nghệ chuyên ngành có uy tín cao ở trong nước và quốc tế.
3. Định hướng lĩnh vực trọng tâm
3.1. Công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử, viễn thông, đa phương tiện
Nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển lĩnh vực học máy và ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu lớn, xử lý tri thức; nghiên cứu các hệ phân tán, tính toán hiệu năng cao, điện toán đám mây; nghiên cứu về xử lý ảnh, tiếng nói, ngôn ngữ tự nhiên; an toàn và bảo mật thông tin.
Phát triển các sản phẩm ứng dụng di động, sản phẩm phục vụ chính phủ điện tử, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh; phát triển sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) xanh; nghiên cứu công nghệ đa phương tiện, công nghệ thực tại ảo, thực tại tăng cường và ứng dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm đa phương tiện.
Nghiên cứu thiết kế các thiết bị và linh kiện công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT), vi mạch điện tử tích hợp (IC), các hệ thống nhúng; nghiên cứu thiết kế các thiết bị đầu cuối điện tử, thiết bị viễn thông thế hệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; nghiên cứu các công nghệ truyền thông thế hệ mới; nghiên cứu tối ưu hóa mạng viễn thông và Internet; nghiên cứu các công nghệ truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình tiên tiến, hiện đại; phát triển các hệ thống đo lường điều khiển tự động có độ chính xác cao.
3.2. Kinh tế và quản lý
Nghiên cứu về nền kinh tế số, ứng dụng CNTT, Internet trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; nghiên cứu đánh giá tác động chính sách quản lý nhà nước, nghiên cứu đánh giá thị trường viễn thông, CNTT và truyền thông Việt Nam; nghiên cứu các hoạt động quản trị và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT; nghiên cứu khoa học marketing, kinh doanh điện tử (e-business); nghiên cứu các phương pháp kế toán quản trị hiện đại; nghiên cứu ứng dụng khoa học tài chính trong vận hành kinh tế vĩ mô, vi mô trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, quản trị rủi ro, mua bán sáp nhập doanh nghiệp; nghiên cứu các chuẩn mực kế toán tài chính hiện đại;
Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển Học viện.
3.3. Khoa học cơ bản
Nghiên cứu các lĩnh vực toán ứng dụng và tính toán; nghiên cứu thiết kế các bộ thí nghiệm vật lý, mô phỏng các thí nghiệm vật lý để hỗ trợ giảng dạy lý thuyết trên giảng đường.
Trước đó
Khoa học công nghệ
Tiếp theo
Tạp chí khoa học