Hội đồng học viện
GS.TS. Từ Minh Phương
Bí thư Đảng ủy Học viện
Chủ tịch Hội đồng Học viện
PGS.TS Đặng Hoài Bắc
Phó Bí thư Đảng ủy Học viện
Giám đốc Học viện
PGS.TS Trần Quang Anh
Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy Học viện
Phó Giám đốc Học viện
Chủ tịch Công đoàn Học viện
TS. Tân Hạnh
Phó Giám đốc
Chủ tịch Công đoàn Học viện
TS. Vũ Tuấn Lâm
Nguyên Phó Giám đốc Học viện
PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Viễn thông 1
Ths Đặng Thu Hà
Đảng ủy viên,Trưởng phòng
Phòng Tổ chức cán bộ Lao động
TS. Nguyễn Trung Kiên
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông CDIT
Ông Triệu Minh Long
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Lương Nhật
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 2
Ths. Nguyễn Chí Thành
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Giáo vụ
PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo
Trưởng khoa Viễn thông 2
TS. Lê Xuân Công
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Thiện Nghĩa
Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn T. Kim Phụng
Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Nguyễn Trung Chính
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tập đoàn Công nghệ CMC
Ông Huỳnh Quang Liêm
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Ông Tào Đức Thắng
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
Ts. Nguyễn Duy Phương
Trưởng khoa CNTT1
SV Ngô Kiều Anh
Sinh viên khoá D2020 ngành Thương mại điện tử
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/NQ-HĐHV ngày 27/10/2020 của Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Xem ngay