Học viện Công nghệ
Bưu Chính Viễn thông

Tin tức nổi bật

Xem tất cả

Những con số ấn tượng
Trong suốt hành trình 27 năm của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TOP #
Về chuyển đổi số Giáo dục và các ngành đào tạo lai ghép Công nghệ số
TOP #
Các trường đại học hàng đầu về ICT
TOP #
Các trường đại học hàng đầu về ICT
+
Sinh viên và học viên Cao học, Nghiên cứu sinh
+
Chương trình đào tạo
cơ sở
Đào tạo và nghiên cứu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
+
Đối tác quốc tế
+
Bài báo khoa học và công bố quốc tế

Chất lượng giáo dục và
công nghệ thay đổi thế giới

Tri thức – Sáng tạo — Đạo đức – Trách nhiệmTri thức – Sáng tạo — Đạo đức – Trách nhiệm là phương châm xuyên suốt định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Học viện hướng tới mục tiêu đào tạo ra những con người “vừa có tài vừa có đức” để đóng góp cho sự phát triển chung của ngành, của đất nước, của nhân loại

Chương trình đào tạo

Sau đại học

Giáo dục và đào tạo

Đại học

Chương trình dành cho sinh viên Quốc tế

Tiên phong trong
Khoa học và Công nghệ

Tiên phong trong Khoa học Công nghệ: Nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo là nền tảng và động lực cho sự phát triển của Học viện, gắn kết và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.

Môi trường học tập thân thiện

PTIT luôn hướng tới sự đổi mới, truyền cảm hứng và duy trì những khát vọng cho tương lai của người học. Chính vì vậy, không gian giáo dục của Học viện là nơi để sinh viên thoả sức trải nghiệm và hiện thực hóa những ước mơ. Hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư các trang thiết bị và công nghệ hiện đại hàng đầu sẽ hỗ trợ quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên.

Khám phá ngay

Đối tác của PTIT